Rejestracja dzieci

Formularz rejestracji

Zaakceptuj poniższy regulamin i wyślij swoje zgłoszenie.

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI FIT-KIDS
WBBF WFF POLSKA
HALA SPORTOWA SKARSZEWY
w dniu 28.04.2019 r.

Zgłoszenia należy dokonać za pomocą formularza w zakładce:

„rejestracja dzieci” na stronie internetowej www.wbbf-wff.pl, najpóźniej do 26.04.2019r. Zawodnicy powyżej 16r. mogą wziąć udział w rywalizacji w kategorii AEROBIC FITNES podczas INTERNATIONAL POLISCH CHAMPIONSCHIP WBBF WFF 27 kwietnia 2019r. https://www.facebook.com/events/242092693127876/

Opłaty startowe w kwocie 100zł prosimy wpłacać na konto Federacji WBBF-WFF

Dane do przelewu:
KLUB SPORTOWY WBBF WFF POLSKA
Ul. Sambora 9, 83-200 Starogard Gdański
BGŻ BNP PARIBAS 10 16001462 1834 1930 8000 0001
W tytule proszę podać imię i nazwisko zawodnika.

Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na koszt własny. Noclegi/ rezerwacje we własnym zakresie, organizator proponuje przykładowe miejsce noclegowe:

Baza noclegowa to Dworek Tucholski Zblewo
Na hasło: ZAWODY WBBF WFF
Dostaniecie pokój 2 osobowy za 100zł ze śniadaniem !
Miejscowość Zblewo !

WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW FIT KIDS odbędzie się w dniu zawodów 28.04.2019r. od godz.8.00 do godz.10.30

Miejsce: Skarszewskie Centrum Sportu
Ul. Kościerska, 83-236 Skarszewy
U Żanety Balsewicz i Krzysztofa Biernackiego.

Każdy ZAWODNIK, jako osoba nieletnia zobowiązany jest do przedstawienia podczas weryfikacji w dniu zawodów, OŚWIADCZENIA swojego opiekuna prawnego, dotyczącego stanu zdrowia, opieki w trakcie zawodów i zgody na udział w rywalizacji. Dokument do pobrania i wydrukowania

Wiek i tożsamość powinny być potwierdzone legitymacją szkolną lub innym dowodem tożsamości
Zawodnicy są kwalifikowani tylko wg roku urodzenia (dzień i miesiąc nie ma znaczenia).
W Duetach i Formacjach kwalifikacja do kategorii wiekowej to średnia wieku zawodników na podstawie rocznika. Prosimy o zabranie dowodu wpłaty startowego.

PRÓBA SCENY godz.10.30
ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW godz.12.00

Rywalizacja odbywa się tylko w rundzie UKŁADY DOWOLNE w.g kategorii wiekowych- indywidualnie, w duetach(dwuosobowe zespoły) i trio(3osobowe zespoły). Zawodniczki mogą brać udział w każdej z rywalizacji: solo i zespołowo.

 • Fit-Kids dziewczęta do lat 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16
 • Fit-Kids chłopcy do lat 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16
 • Duety do lat 10, do lat 14
 • Trio (3 osoby) do lat 10, do lat 14

Kategorie indywidualne odbędą się przy minimum 3 zawodnikach w danej kategorii wiekowej. Przy braku wymaganej ilości zawodników, kategorie mogą być łączone.

UKŁADY DOWOLNE; około 90 sekundowe układy choreograficzne do dowolnie wybranej, miksowanej lub łączonej muzyki, bogate w elementy taneczne, gimnastyczne, siłowe, akrobatyczne, o jak najwyższym poziomie trudności, pod warunkiem prawidłowego, technicznego ich wykonania. Ważna jest ekspozycja w kierunku sędziów i maksymalne wykorzystanie przestrzeni, płynność przejść pomiędzy elementami a także zintegrowanie choreografii z muzyką.
Elementy siłowe statyczne powinny być przytrzymane min 2 sek.
Powielane elementy nie wpływają na ocenę.
Ocenianie jest również ogólne wrażenie artystyczne- spójność muzyki, choreografii i image scenicznego; twórczość i wyraz artystyczny.
80% oceny - elementy fitness- akrobatyczne, siłowe, gimnastyczne
20% oceny - elementy taneczne

Przy ocenie układów dowolnych DUETÓW i TRIO bardzo ważnym elementem jest synchoronizacja ruchu ujęta w choreografii, zbliżony poziom umiejętności zawodniczek i spójność sceniczna.

Dozwolone i dodatkowo oceniane są REKWIZYTY, jednakże wymagane jest aby ich użycie, nie zagrażało bezpieczeństwu zawodnika i otoczenia. Wymagane jest ich usunięcie po zakończeniu układu i doprowadzenie sceny do stanu bezpiecznego użytkowania przez kolejnych zawodników.

KOSTIUMY zawodników powinny nawiązywać tematycznie do choreografii i muzyki. Muszą być przede wszystkim bezpieczne w użytkowaniu, nie stwarzające ryzyka zaplątania się, poślizgnięcia, skrępowania ruchów, rozwiązania części garderoby,, opadnięcia na oczy, okaleczenia itp. Dotyczy do również stylizacji włosów ( zwłaszcza użycia ostrych elementów upięć lub dekoracji, pozostawienia zbyt długich włosów poza kontrolą, niebezpiecznych zwłaszcza w trakcie wykonywania elementów akrobatyki powietrznej), biżuterii i innych dodatków. Należy również zadbać o właściwą przyczepność stóp względem podłoża w celu zapobiegania poślizgnięciom, utracie stabilność. Prosimy o przemyślane kreowanie bezpiecznego image scenicznego.

Układ dowolny, dla bezpieczeństwa zawodników, wykonywany na scenie jest zabezpieczony specjalistyczną matą, pokrywającą podłogę, w celu zminimalizowania ryzyka kontuzji. Zaleca się podczas PRÓBY SCENY przez zawodami, zapoznać się z rozmieszczeniem oraz działaniem amortyzacyjnym maty i przyczepnością stóp względem tego podłoża. W trakcie wykonywania UKŁADU DOWOLNEGO należy poruszać się tylko w obszarze pokrytym matą. PRÓBA SCENY jest obowiązkowa i każdy trener ma nakaz organizatora, aby zapoznać każdego ze swoich zawodników z cechami podłoża przygotowanego do wykonania układów dowolnych w trakcie rywalizacji sportowej.

Zawodniczki wychodzą na scenę całą kategorią wiekową i zostają przedstawione z imienia i nazwiska oraz klubu jaki reprezentują. Następnie po zejściu ze sceny ustawiają się w.g numerków (rosnącą) i po kolei , pojedynczo wchodzą na scenę i przygotowują się do pozy wyjściowej, czekając na rozpoczęcie swojej muzyki. Należy zgłosić przy rejestracji zawodniczki, jeśli jej układ dowolny rozpoczyna się w nietypowy sposób: poza sceną, wchodzi na scenę w trakcie muzyki itp. Po wykonaniu wszystkich układów danej kategorii wiekowej ZAWODNICY ponownie wychodzą razem na scenę.

Muzykę dostarczamy w dniu zawodów, w trakcie weryfikacji, jako jedyny utwór na pendrive lub płycie CD. Warto posiadać przy sobie (trener lub opiekun) kopie muzyki na innym nośniku niż ten przekazany organizatorom. W razie problemów technicznych pozwoli to na szybkie rozwiązane ewentualnego kłopotu.

ZAWODNIK wykonujący swój układ dowolny powinien go ukończyć w celu oceny go przez sędziów. Jednakże, jeżeli cokolwiek spowoduję jego przerwanie, ZAWODNIK może podejść po raz drugi do jego wykonania od początku. Jeśli nie podejmie się powtórnej próby, wówczas nie zostanie on poddany ocenie.

Po ukończeniu rywalizacji w każdej z zaplanowanych kategorii, nastąpi dekoracja najlepszych zawodników i na zakończenie zdjęcie wszystkich uczestników wraz z trenerami, opiekunami, organizatorami i sędziami.

W ramach dekoracji ogłoszona zostanie 6 finałowa, która otrzyma DYPLOMY i MEDALE, w tym 3 pierwszych zwycięzców, uhonorowanych miejscem na podium, pucharem i nagrodami rzeczowymi.

Pozostali uczestnicy otrzymają MEDAL i DYPLOM udziału w zawodach.

Szczegółowy harmonogram zawodów udostępniony zostanie na tydzień przed planowaną imprezą na stronach federacji.

Zasady ogólne:

 • Kategorie podlegają zmianom zatwierdzonym przez  sędziego głównego zawodów i mogą być modyfikowane w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.
 • Ostateczne kategorie oraz listy zawodników zostaną przedstawione przed rozpoczęciem zawodów
 • Podczas zawodów za kulisami mogą przebywać (oprócz zawodników)  tylko trenerzy zawodników/pomoc techniczna oraz  wyznaczeni opiekunowie(dzieci). Jedna osoba na jednego zawodnika.
 • Organizator informuje że nie bierze odpowiedzialności za rzeczy materialne jak i niematerialne pozostawione na terenie odbywających się zawodów.
 • Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń, po przekroczeniu limitu obligującego do przeprowadzenia Turnieju w ciągu jednego dnia.
 • Podczas zawodów za kulisami mogą przebywać tylko trenerzy zawodników i wyznaczeni opiekunowie.
 • Odpowiedzialność za zawodników w dniu i miejscu zawodów ponosi ich trener.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną w dniu i miejscu zawodów.
 • Dla wszystkich przewidziana jest woda oraz deserki ufundowane przez sponsora oraz ciepły posiłek.

ZAPRASZAMY

Do pobrania:
A) Wzór oświadczenia RODO
B) Wzór oświadczenia o stanie zdrowia