Rejestracja dzieci

Formularz rejestracji

Zaakceptuj poniższy regulamin i wyślij swoje zgłoszenie.

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI FIT-KIDS
WBBF WFF POLSKA
SKARSZEWSKIE CENTRUM SPORTU
w dniu 18.10.2020 r.

Zgłoszenia należy dokonać za pomocą formularza w zakładce:

„rejestracja dzieci” na stronie internetowej www.wbbf-wff.pl, najpóźniej do 14.10.2020r.

Opłaty startowe w kwocie 100zł prosimy wpłacać na konto Federacji WBBF-WFF

Pierwsza kategoria – 100 zł

Druga i każda kolejna po 50 zł

Dane do przelewu:
KLUB SPORTOWY WBBF WFF POLSKA
Ul. Sambora 9, 83-200 Starogard Gdański
BGŻ BNP PARIBAS 10 16001462 1834 1930 8000 0001
W tytule proszę podać imię i nazwisko zawodnika.

ZAPISY ZAWODNIKÓW FIT KIDS na listy startowe odbędą się na podstawie wysłanych zgłoszeń.

Zgłoszenie powinno zawierać Imię i nazwisko, datę urodzenia, kategoria lub kategorie, pełną nazwę klubu, numer telefonu do trenera/opiekuna.
Wymagane jest również załączenie pliku z muzyką w formacie MP3 (z opisem: imię i nazwisko zawodnika/zawodniczki oraz kategoria w jakiej wystąpi)
Opłata startowego - przelew do dnia 14.10.2020 r.
Wysokość wpisowego to: 100 zł za pierwszą kategorię oraz 50 zł za każdą kolejną kategorię
Weryfikacje odbędą się dnia 17.10.2020 r. od 18.00 do 21.00. ( sobota )
(odznaczenie obecności, wydanie numerka startowego, odebranie oświadczeń, potwierdzenie wpłaty do wglądu)
W dniu zawodów od 8.00 do 9.00 ( niedziela )

Miejsce: Skarszewskie Centrum Sportu
ul. Kościerska 11d, 83-250 Skarszewy

Każdy ZAWODNIK, jako osoba nieletnia zobowiązany jest do przedstawienia podczas weryfikacji OŚWIADCZENIA swojego opiekuna prawnego, dotyczącego stanu zdrowia, opieki w trakcie zawodów i zgody na udział w rywalizacji. Dokumenty do pobrania na końcu regulaminu

W Duetach i Formacjach kwalifikacja do kategorii wiekowej to średnia wieku zawodników na podstawie rocznika.
Prosimy o zabranie dowodu wpłaty startowego.

ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW godz. 12:00 niedziela 18.10.2020 r.

PRÓBA SCENY 9.15

Rywalizacja odbywa się tylko w rundzie UKŁADY DOWOLNE według kategorii wiekowych- indywidualnie, w duetach (dwuosobowe zespoły) i trio (trzyosobowe zespoły). Zawodniczki/zawodnicy mogą brać udział w każdej z rywalizacji: solo i zespołowo.
• Fit-Kids dziewczęta do lat 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
• Fit-Kids chłopcy do lat 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16
• Duety do lat 10, do lat 13 i powyżej 13 lat
• Trio (3 osoby) do lat 10, do lat 13 i powyżej 13 lat
• 4 osobowe grupy
• 5 osobowe grupy
Kategorie indywidualne odbędą się przy minimum 3 zawodnikach w danej kategorii wiekowej. Przy braku wymaganej ilości zawodników, kategorie mogą być łączone.

Zawodnik/zawodniczka może wystąpić tylko raz w danej kategorii: dotyczy duetów, trio i grup. Natomiast, może wystąpić w różnych kategoriach.

UKŁADY DOWOLNE; około 90 sekundowe układy choreograficzne do dowolnie wybranej, miksowanej lub łączonej muzyki, bogate w elementy taneczne, gimnastyczne, siłowe, akrobatyczne, o jak najwyższym poziomie trudności, pod warunkiem prawidłowego, technicznego ich wykonania. Ważna jest ekspozycja w kierunku sędziów i maksymalne wykorzystanie przestrzeni, płynność przejść pomiędzy elementami a także zintegrowanie choreografii z muzyką.
Elementy siłowe statyczne powinny być przytrzymane min 2 sek.
Powielane elementy nie wpływają na ocenę.
Oceniane jest również ogólne wrażenie artystyczne- spójność muzyki, choreografii i image scenicznego; twórczość i wyraz artystyczny.
80% oceny - elementy fitness- akrobatyczne, siłowe, gimnastyczne
20% oceny - elementy taneczne

Przy ocenie układów dowolnych DUETÓW i TRIO bardzo ważnym elementem jest synchronizacja ruchu ujęta w choreografii, zbliżony poziom umiejętności zawodniczek i spójność sceniczna.

Dozwolone i dodatkowo oceniane są REKWIZYTY, jednakże wymagane jest aby ich użycie, nie zagrażało bezpieczeństwu zawodnika i otoczenia. Wymagane jest ich usunięcie po zakończeniu układu i doprowadzenie sceny do stanu bezpiecznego użytkowania przez kolejnych zawodników.


KOSTIUMY zawodników powinny nawiązywać tematycznie do choreografii i muzyki. Muszą być przede wszystkim bezpieczne w użytkowaniu, nie stwarzające ryzyka zaplątania się, poślizgnięcia, skrępowania ruchów, rozwiązania części garderoby,, opadnięcia na oczy, okaleczenia itp. Dotyczy do również stylizacji włosów ( zwłaszcza użycia ostrych elementów upięć lub dekoracji, pozostawienia zbyt długich włosów poza kontrolą, niebezpiecznych zwłaszcza w trakcie wykonywania elementów akrobatyki powietrznej), biżuterii i innych dodatków. Należy również zadbać o właściwa przyczepność stóp względem podłoża w celu zapobiegania poślizgnięciom, utracie stabilność. Prosimy o przemyślane kreowanie bezpiecznego image scenicznego.

Układ dowolny, dla bezpieczeństwa zawodników, wykonywany na scenie jest zabezpieczony specjalistyczną matą, pokrywającą podłogę, w celu zminimalizowania ryzyka kontuzji. Zaleca się podczas PRÓBY SCENY przez zawodami, zapoznać się z rozmieszczeniem oraz działaniem amortyzacyjnym maty i przyczepnością stóp względem tego podłoża. W trakcie wykonywania UKŁADU DOWOLNEGO należy poruszać się tylko w obszarze pokrytym matą.

PRÓBA SCENY jest obowiązkowa i każdy trener ma nakaz organizatora, aby zapoznać każdego ze swoich zawodników z cechami podłoża przygotowanego do wykonania układów dowolnych w trakcie rywalizacji sportowej.

Wymiary sceny: 10 m szeroka x 7 m głęboka


Zawodniczki wychodzą na scenę całą kategorią wiekową i zostają przedstawione z imienia i nazwiska oraz klubu jaki reprezentują. Następnie po zejściu ze sceny ustawiają się według numerków (rosnącą) i po kolei , pojedynczo wchodzą na scenę i przygotowują się do pozy wyjściowej, czekając na rozpoczęcie swojej muzyki. Należy zgłosić przy rejestracji zawodniczki, jeśli jej układ dowolny rozpoczyna się w nietypowy sposób: poza sceną, wchodzi na scenę w trakcie muzyki itp. Po wykonaniu wszystkich układów danej kategorii wiekowej ZAWODNICY ponownie wychodzą razem na scenę.

Muzykę przesyłamy mailem w formie załącznika w formacie mp3 , który znajduje się na końcu regulaminu .

W dniu zawodów – trener, opiekun powinien posiadać przy sobie kopie muzyki na innym nośniku, niż ten przekazany organizatorom. W razie problemów technicznych pozwoli to na szybkie rozwiązane ewentualnego kłopotu.


ZAWODNIK wykonujący swój układ dowolny, powinien go ukończyć w celu oceny układu przez sędziów. Jednakże, jeżeli cokolwiek spowoduję jego przerwanie, ZAWODNIK może podejść po raz drugi do jego wykonania od początku. Jeśli nie podejmie się powtórnej próby, wówczas nie zostanie on poddany ocenie.

Po ukończeniu rywalizacji w każdej z zaplanowanych kategorii, nastąpi dekoracja najlepszych zawodników i na zakończenie zdjęcie wszystkich uczestników wraz z trenerami, opiekunami, organizatorami i sędziami.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Szczegółowy harmonogram zawodów udostępniony zostanie na tydzień przed planowaną imprezą na stronach federacji.

Zasady ogólne:
1. Kategorie podlegają zmianom zatwierdzonym przez sędziego głównego zawodów i mogą być modyfikowane w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.
2. Ostateczne kategorie oraz listy zawodników zostaną przedstawione przed rozpoczęciem zawodów
3. Podczas zawodów za kulisami mogą przebywać (oprócz zawodników) tylko trenerzy zawodników/pomoc techniczna oraz wyznaczeni opiekunowie(dzieci). Jedna osoba na jednego zawodnika.
4. Organizator informuje że nie bierze odpowiedzialności za rzeczy materialne jak i niematerialne pozostawione na terenie odbywających się zawodów.
5. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń, po przekroczeniu limitu obligującego do przeprowadzenia Turnieju w ciągu jednego dnia.
6. Zawodnik/zawodniczka lub trener (dotyczy klubów dziecięcych) ma prawo do zgłoszenia w formie pisemnej wniosku, o udzielenie informacji w sprawie uzyskanej punktacji i notach sędziowskich. Noty mogą być podane wyłącznie liczbowo, bez przypisanych nazwisk sędziów. Wszelkie sprawy sporne będą wyjaśniane po zakończeniu zawodów drogą listowaną bądź mailową. Zawodnik/zawodniczka ma prawo ubiegać się do wglądu tylko i wyłącznie swoich not. Federacja zastrzega sobie czas na odpowiedź na złożony wniosek - 30 dni. Wniosek taki powinien być skierowany do sekretariatu federacji i wysłany na adres: Klub Sportowy WBBF WFF Polska ul. Sambora 9, 83-200 Starogard Gdański lub info@wbbf-wff.pl.
7. Osoby postronne, zawodnicy oraz trenerzy nie mają możliwości wglądu do not sędziowskich oraz list kalkulacyjnych w trakcie zawodów. Osoby będące w sekretariacie w trakcie zawodów nie mają obowiązku udzielania żadnych informacji.

ZAŁĄCZNIKI do pobrania:
1) Wzór oświadczenia RODO, oświadczenie o stanie zdrowia oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku

Dodaj muzykę w formacie MP3