International Polish Cup Bodybuilding & Fitness 12.10.2019 ZBLEWO

REGULAMIN imprezy sportowej: International Polish Cup WBBF WFF Bodybuilding & Fitness 12 października 2019 Zblewo

 1. Organizatorem International Polish Cup WBBF WFF Bodybuilding&Fitness12 października 2019 ZBLEWO jest Federacja WBBF-WFF Polska.

Patronem honorowym: Wójt Gminy Zblewo Artur Herold.

 1. International Polish Cup WBBF WFF Bodybuilding&Fitness12 października 2019 odbędą w Zblewie na Hali Widowiskowo-Sportowa ul. Kościerska 39 ( przy szkole )

 2. International Polish Cup WBBF WFF Bodybuilding&Fitness12 października2019ZBLEWO nie jest imprezą masową.

 3. Organizator wraz ze służbami porządkowymi tworzą sztab organizacyjny imprezy. Osoba odpowiedzialna za organizację to Wojciech Nadolski oraz współorganizator Gmina Zblewo .

 4. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie hali w czasie trwania International Polish Cup WBBF WFF Bodybuilding & Fitness 2019 r.

 5. Osoby zaliczające się do służb porządkowych są wyznaczone przez organizatora i posiadają specjalne identyfikatory.

 6. Wszelkie urządzenia techniczne, służące do prawidłowego przebiegu imprezy, mogą obsługiwać jedynie osoby upoważnione przez organizatora imprezy, posiadające odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia tego rodzaju czynności.

 7. Uczestnicy imprezy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu imprezy, oraz poleceń służb porządkowych.
  Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego i publicznego.
  -nie wnoszenie materiałów łatwopalnych na teren imprezy 
  -palenie papierosów odbywa się w wyznaczonym do tego miejscu
  -na teren imprezy jest zakaz wnoszenia szklanych opakowań itp. 
  -na terenie imprezy jest zakaz spożywania alkoholu

-na teren imprezy jest zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych 
-na teren imprezy jest zakaz wnoszenia przedmiotów mogących wyrządzić krzywdę w jakikolwiek sposób drugiej osobie

 1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania zasad poszanowania godności osobistej innych uczestników imprezy, mienia publicznego i prywatnego, poszanowania zieleni oraz do niezaśmiecania terenu (odpady należy segregować i wrzucać do ustawionych koszy).

 2. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych, organizatora oraz osób odpowiedzialnych za imprezę.

 3. Wstęp do hali, gdzie odbywają się zawody i korzystanie z jego infrastruktury sanitarnej (prysznice i toalety) dostępny jest tylko dla posiadaczy przydzielonego przez organizatorów identyfikatora. Toalety dla publiczności znajdują się w oddzielnej części budynku.

 4. Szatnie z których będą korzystać zawodnicy oraz korytarze po których będą się poruszać zawodnicy/zawodniczki zostaną zabezpieczone folią malarską, a więc prosimy wszystkich uczestników o to by uważać, aby nie uszkodzić folii ochronnej, ponieważ ona zabezpiecza ściany przed zabrudzeniem bronzerami. Tym samym BARDZO PROSIMY O ZACHOWANIE CZYSTOŚCI , nie opieranie się o ściany , nie siadanie na deskę wc będąc wysmarowanym bronzerem itp. Będą ręczniki papierowe do Waszej dyspozycji więc można wszystko zabezpieczyć. Osoby, które zlekceważą zalecenia będą odpowiadały za wyrządzone szkody na drodze cywilno-prawnej, która poprowadzi GRUPA PRAWNA GOLDWIN

 5. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do parkowania pojazdów tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. W Zblewie przed halą jest ogromny parking co zapewni swobodne parkowanie .

 6. Uczestnicy International Polish Cup WBBF WFF Bodybuilding & Fitness 2019. Decydują się na udział w zawodach na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę swój stan zdrowia oraz wszelkie możliwe trudności i zagrożenia. Organizator NIE PONOSI odpowiedzialności za poniesione przez uczestników urazy fizyczne, psychiczne bądź straty materialne. Uczestnicy powinni posiadać odpowiednie obuwie i ubranie.

 7. WERYFIKACJE odbędą się w piątek 11 października 2019 w godzinach 18.00-21.00 w miejscu zawodów Hala Widowiskowo-Sportowa Zblewo ul. Kościerska 39.

 8. Uczestnik powinien posiadać ze sobą zaświadczenie lekarskie zaświadczające o jego zdolność do startu w International Polish Cup WBBF WFF Bodybuilding & Fitness 2019, w przypadku braku powyższego zaświadczenia zawodnik startuje w zawodach na własną odpowiedzialność

 9. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność opiekunów !

 10. Osoby niepełnoletnie, które zgłoszą swoją obecność na International Polish Cup WBBF WFF Bodybuilding &Fitness 2019 proszone są o pisemną zgodę rodziców oraz posiadania legitymacji szkolnej.

 11. Osoby przebywające na terenie zawodów bez zgody organizatora mogą zostać poproszone przez służby porządkowe o opuszczenie terenu imprezy, a w razie niezastosowania się do poleceń służb porządkowych przez osoby obce, organizatorzy mają prawo wezwania policji oraz interwencji ochrony oraz służb porządkowych

 12. W przypadkach skrajnych i niebezpiecznych organizator ma obowiązek wezwać odpowiednie jednostki (policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe).

 13. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności za mienie, rzeczy osobiste, za spowodowanie wypadku wynikającego nie z winy organizatora lub służb porządkowych.

 14. Każdy zawodnik/zawodniczka jest zobowiązany do zgłoszenia swojej obecności wypełniając i wysyłając FORMULARZ REJESTRACJI, który jest do pobrania na stroniewww.wbbf-wff.pl/rejestracja-zawodnikow-zawodniczek/

 15. Opłaty:

Do 31 sierpnia 150zł kategoria + 120zł kolejna kategoria.

Do 30 września 180zł kategoria + 120zł kolejna kategoria.

Po tym terminie iw dniu zawodów 250zł kategoria + 120zł kolejna kategoria.

Zgłoszenie będzie zatwierdzone po wpłacie wpisowego w ciągu 7 dni.

Startujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby startu w imprezie.

Startujący wyraża zgodę na publikacje zdjęć z zawodów z jego wizerunkiem !

Osoby towarzyszące koszt 30zł – możliwość wejścia na backstage, maksymalnie jedna osoba (trener, obsługa techniczna) do zawodnika/zawodniczki.

Dane do przelewu:

KLUB SPORTOWY WBBF-WFF POLSKA ul. Sambora 9, 83-200 Starogard Gdański

Nr konta BGŻ BNP PARIBAS: 10 16001462 1834 1930 8000 0001 .

 1. Każdy zawodnik, który w rywalizacji wykorzystuje utwór muzyczny, jest zobowiązany przesłać go na adres e-maile: info@wbbf-wff.pl wraz z imieniem, nazwiskiem i kategorią startową

 2. KATEGORIE INTERNATIONAL POLISH CUP WBBF WFF 2019 ZBLEWO wraz z kryteriami ocen w zakładce KATEGORIE WBBF-WFF na stronie www.wbbf-wff.pl (u dołu strony). Organizator zastrzega sobie prawo połączenia kategorii w kategorie OPEN w przypadku obecności mniej niż 3 zawodników w kategorii .

 3. Zawodnik/zawodniczka wybiera kategorię w której będzie występował w trakcie wysłania zgłoszenia , ostatecznie na weryfikacji.

W trakcie zawodów nie będzie możliwości zmiany lub dopisania kategorii. Prosimy o przemyślane wybory kategorii startowych.

 1. Każdy zawodnik/zawodniczka przyjeżdża na swój własny koszt.

Organizator poleca bazę noclegową u naszych partnerów:

Dworek Tucholski: Zblewo tel 696 091 069 . Koszt 120zł pokój dwuosobowy ze śniadaniem

Gościniec Konopielka: tel 792 922 326, Zblewo koszt 120 zł pokój dwuosobowy plus 20 zł śniadanie od osoby !

 1. WSTĘPNIE jako godzinę rozpoczęcia rywalizacji sportowej wyznacza się godz. 16.00. Szczegółowy harmonogram imprezy zostanie udostępniony w miejscu zawodów i na stronie wydarzenia na FB, po zamknięciu list startowych.

 2. Zawodnik/zawodniczka lub trener (dotyczy klubów dziecięcych) ma prawo do zgłoszenia w formie pisemnej wniosku, o udzielenie informacji w sprawie uzyskanej punktacji i notach sędziowskich. Noty mogą być podane wyłącznie liczbowo, bez przypisanych nazwisk sędziów. Wszelkie sprawy sporne będą wyjaśniane po zakończeniu zawodów drogą listowaną bądź mailową. Zawodnik/zawodniczka ma prawo ubiegać się do wglądu tylko i wyłącznie swoich not. Federacja zastrzega sobie czas na odpowiedź na złożony wniosek – 30 dni. Wniosek taki powinien być skierowany do sekretariatu federacji wysłany na adres: Klub Sportowy WBBF WFF Polska ul. Sambora 9, 83-200 Starogard Gdański lub info@wbbf-wff.pl.

 3. Osoby postronne, zawodnicy oraz trenerzy nie mają możliwości wglądu do not sędziowskich oraz list kalkulacyjnych w trakcie zawodów. Osoby będące w sekretariacie w trakcie trwania zawodów nie mają obowiązku udzielania żadnych informacji.

 

 

KATEGORIE OBOWIĄZUJĄCE NA International Polish Cup Bodybuilding & Fitness 12 października 2019 Zblewo

KATEGORIE MĘSKIE:

 1. AEROBICS PERFORMANCE MAN ( FITNESS GIMNASTYCZNE)

 2. FITNESS MODEL MAN ( WYJŚCIE W SPODENKACH, WYJŚCIE W GARNITURACH)

( KATEGORIA WZROSTOWA): – do 175 cm

– pow. 175 cm

 1. MUSCLE MODEL ( WYJŚCIE W SPODENKACH )

 2. BODY ATHLETIC MAN

( KATEGORIA WZROSTOWA):- do 175 cm; w tym do 170 cm + 2 kg, do 175 cm + 4 kg

– pow. 175 cm; w tym do 180 cm + 6 kg, do 185 cm + 8 kg, pow. 185 cm + 10 kg

 1. BODYBUILDING MAN

( KATEGORIA WAGOWA): – do 70 kg

– do 80 kg

– do 90 kg

– do 100 kg

– + 100 kg

 1. MASTERS: od 40 lat

 2. JUNIORS : do 21 lat

 3. MIXED PAIRS ( PARY MIESZANE)

 4. DISABLED & WHEELCHAR ( NIEPEŁOSPRAWNI I WÓZKI INWALIDZKIE)

 

 

KATEGORIE DAMSKIE:

 1. AEROBICS PERFORMANCE WOMEN (FITNESS GIMNASTYCZNE)

 2. FITNESS WOMEN MODEL ( WYSTĘP W BIKINI ORAZ SUKNIACH WIECZOROWYCH)

muskulatura i definicja będą karane punktami ujemnymi

(KATEGORIA WZROSTOWA): – do 170 cm

– pow. 170 cm

 

 1. BIKINI CLASSES WOMEN

nadmierna muskulatura i definicja będą zaniżały ocenę, zwłaszcza brzucha i ramion

( KATEGORIA WZROSTOWA): – do 170 cm

– pow. 170 cm

 

 1. WOMEN FIGURE ATHLETIC :

sylwetka fitness wysportowana

(KATEGORIA WZROSTOWA): – do 170 cm

– pow. 170 cm

 1. BODYBUILDING WOMEN

oceniana muskulatura i definicja

– kategoria wagowa

 

 

 1. Organizator informuje, że dana kategoria odbędzie się jeżeli będzie co najmniej trzech zawodników, jeżeli liczba zawodników będzie mniejsza, kategorie będą łączone !

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia lub zawężenia kategorii po zatwierdzeniu listy zawodników !

 3. Kolejność poszczególnych kategorii w trakcie zawodów, będzie zawarta w harmonogramie imprezy, który udostępniony zostanie na stronie federacji na tydzień przed planowanymi zawodami

 

 

 

 Weryfikacja  FIT KIDS (hala sportowa , Skarszewy)

 • od 08:00  do 9.30

Rozpoczęcie zawodów godz. 10.00

  1. Półfinały

  2. Przerwa

  3. Finały i dekoracja

KATEGORIE FIT-KIDS:

 • Fit-Kids dziewczęta do lat 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16

 • Fit-Kids chłopcy do lat 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16

 • Duety do lat 10, do lat 13 i powyżej 13 lat

 • Trio (3 osoby) do lat 10, do lat 13 i powyżej 13 lat

Szczegółowy harmonogram zawodów udostępniony zostanie na tydzień przed planowaną imprezą na stronach federacji.

INFORMACJE DODATKOWE:

 W kategoriach dziecięcych:

 1. Zawodnicy są kwalifikowani tylko wg roku urodzenia (dzień i miesiąc nie ma znaczenia).

 2. W Duetach i Formacjach kwalifikacja do kategorii wiekowej to średnia wieku zawodników na podstawie rocznika.

 3. Wiek powinien być potwierdzony legitymacją szkolną lub innym dowodem tożsamości.

 

Zasady ogólne:

 1. Kategorie podlegają zmianom zatwierdzonym przez  sędziego głównego zawodów i mogą być modyfikowane w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.

 2. Ostateczne kategorie oraz listy zawodników zostaną przedstawione przed rozpoczęciem zawodów

 3. Podczas zawodów za kulisami mogą przebywać (oprócz zawodników) tylko trenerzy zawodników/pomoc techniczna oraz wyznaczeni opiekunowie(dzieci). Jedna osoba na jednego zawodnika.

 4. Organizator informuje że nie bierze odpowiedzialności za rzeczy materialne jak i niematerialne pozostawione na terenie odbywających się zawodów.

 5. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń, po przekroczeniu limitu obligującego do przeprowadzenia Turnieju w ciągu jednego dnia.

 

 1. Na International Polish Cup WBBF WFF dopuszcza się stosowanie różnego rodzaju bronzerów,  będzie istniała możliwość zakupienia bronzera w dniu zawodów lub podczas weryfikacji  (należy jednak pamiętać o zachowaniu czystości na obiekcie).

 2. Podczas całej imprezy będzie dostępne stoisko dla zawodników, gdzie będzie można otrzymać ciepły posiłek

 3. Wodę oraz ręczniki papierowe dla zawodników udostępnia organizator imprezy.

 

Kryteria, pozy w trakcie występu i strój obowiązujący w poszczególnych kategoriach:

 1. BODY BUILDING (MAN/WOMAN)

 RUNDA 1:

Zawodnicy wchodzą po kolei wg. numeru, nazwiska i kraju.
Porównanie w 7 pozach

 1. A) podwójne bicepsy przodem
  B) mięśnie najszersze grzbietu przodem
  C) klatka piersiowa bokiem
  D) triceps bokiem
  E) podwójne bicepsy tyłem
  F) najszerszy grzbietu tyłem
  G) mięśnie brzucha i ud
  Zawodnicy są wprowadzeni na scenę przez Sędziego Liniowego w kolejności numerycznej w jednej linii.

 2. Porównania zawodników, oceny

 

RUNDA 2:

UKŁAD DOWOLNY: pokaz kulturystyczny, trwający maksymalnie 60- 90 sekund.
STRÓJ:

 1. Spodenki/bikini przewidywane w kategoriach kulturystycznych

 2. Zawodnicy nie mogą nosić obuwia, zegarków, wisiorków,

 3. Używanie rekwizytów jest wskazane podczas układów dowolnych

 4. Używanie substancji koloryzujących i bronzerów, na zawodach w Polsce jest dozwolone. Warunkiem jest dbanie o czystość obiektu!

 

 MIXED PAIRS ( PARY MIESZANE)

STRÓJ

*kostium BIKINI dwuczęściowy, NIEPRZEJRZYSTY według przyjętych norm
* Kolor, tkanina, faktura, ozdoby i styl bikini, a także kolor i styl butów na wysokich obcasach pozostawia się wg. uznania zawodniczki, z wyjątkiem wskazań przedstawionych poniżej.
*Grubość podeszwy obuwia może wynosić maksymalnie 2 cm, a wysokość obcasa może wynosić maksymalnie 12 cm.

* Włosy mogą być stylizowane.
* Z biżuterii dozwolone: obrączki, bransoletki i kolczyki
* Zawodnicy zakładają  spodenki startowe

RUNDA 1

Ocena wstępna: ·4 ZWROTY

RUNDA 2

POZY OBOWIĄZKOWE jak w kulturystyce

RUNDA 3

Układ dowolny max 60-90 sekund

 

DISABLED & WHEELCHAR ( NIEPEŁOSPRAWNI I WÓZKI INWALIDZKIE)

RUNDY:

Zawodnicy występują jeden po drugim, wg kolejności numeru, nazwiska i kraju.
RUNDA 1

Ocena sylwetki w 4 zwrotach

 

RUNDA 2

Pozy obowiązkowe

 1. A) podwójne bicepsy przodem
  B) mięśnie najszersze grzbietu przodem
  C) klatka piersiowa dowolnym bokiem
  D) triceps dowolnym bokiem
  E) podwójne bicepsy tyłem
  F) mięśnie najszersza grzbietu tyłem
  G) mięśnie brzucha

RUNDA 2
UKŁAD DOWOLNY: maksymalnie 60- 90 sekund

STRÓJ-NIEPEŁNOSPRAWNI dopuszczalne są :
– spodenki startowe

spodnie długie

obuwie sportowe

dozwolone rekwizyty tylko  do układu dowolnego ( maski, kapelusze itp.)

 

FITNESS MODEL MAN ( WYJŚCIE W SPODENKACH i GARNITURACH )

KATEGORIA WZROSTOWA)

do 175 cm
– pow. 175 cm
W FITNESS MODEL MAN nacisk położony jest na sportową sylwetkę oraz atrakcyjną aparycję. Ocena dokonana zostanie na podstawie 4 zwrotów, mających na celu wyeksponowanie sylwetki mniej muskularnej niż kulturystyczna – mniejsza definicja i masa mięśniowa niż BODYBUILDING MAN i BODY ATHLETIC oraz MUSCLE MODE. Istotny jest ogólny wygląd estetyczny, atrakcyjna aparycja i ogólne wrażenia.

RUNDA 1
GARNITUR
Zawodnicy wchodzą na scenę jeden po drugim w garniturach, według numeru. Pozowanie kulturystyczne i pozy wulgarne są ZABRONIONE.
Zawodnik dochodzi do środka sceny, zatrzymuje się i wykonuje 4 dowolne pozy.

PORÓWNANIA W 4 ZWROTACH.
Zawodnicy są wprowadzeni na scenę w kolejności numerycznej w jednym szeregu.
Biorą udział w 4 zwrotach.
To daje sędziom wystarczająco dużo czasu, aby przygotować się do indywidualnych porównań. Po tej wstępnej ocenie każdy sędzia otrzymuje możliwość wyznaczenia, nie więcej niż 5 zawodników jednocześnie, do porównań indywidualnych. Po ich zakończeniu zawodnicy wracają do pozostałych konkurentów na scenie.
Wybór garnituru pozostaje w gestii zawodnika.

 

RUNDA 2
SZORTY PLAŻOWE
Zawodnicy wchodzą na scenę jeden po drugim według numeru. Prezentują się w kilku pozach podczas T-WALKING. Pozy kulturystyczne ZABRONIONE!!!
PORÓWNANIA W 4 ZWROTACH.
Zawodnicy są na scenie w kolejności numerycznej w jednej linii.
W grupach nie większych niż 6 zawodników, biorą udział w 4 zwrotach.
To daje sędziom wystarczająco dużo czasu, aby przygotować się do indywidualnych porównań. Po tej wstępnej ocenie każdy sędzia otrzymuje możliwość wyznaczenia, ·nie więcej niż 6 zawodników jednocześnie, do porównań indywidualnych. Po ich zakończeniu zawodnicy wracają do pozostałych konkurentów na scenie.

 

AEROBICS PERFORMANCE MAN ( FITNESS GIMNASTYCZNE)

STRÓJ:
Zawodnicy noszą krótkie (obcisłe) spodenki

PREZENTACJA
Runda Performance odbywa się na boso lub w obuwiu sportowym

 

I RUNDA- PREZENTACJA OGÓLNA
1. Wszyscy konkurenci zostaną wprowadzeni na scenę, w jednym szeregu i wg. kolejności numerów startowych.
2. W grupach, nie więcej niż 5 zawodników jednocześnie, odbędą się porównania w 4 zwrotach. To daje sędziom wystarczająco dużo czasu, aby przygotować się do indywidualnych porównań. Po tej wstępnej ocenie, gdy wszyscy zawodnicy zostali porównani, każdy sędzia ma możliwość wywołania nie więcej niż 5 konkurentów jednocześnie do porównań dodatkowych; reszta zawodników pozostaje na scenie.
CZTERY ZWROTY to: ·

skręt w prawo – poza bokiem
– skręt w prawo – poza tyłem
– skręt w prawo – poza bokiem
– skręt w prawo- poza przodem
3. Jeśli w tej kategorii znajduje się duża liczba zawodników, Główny Sędzia
może podzielić kategorię na grupy z taką sama ilością zawodników, aby
wykonać cztery zwroty
4. Zawodnikom Man Performance PRZYPOMINA się, że są
uczestnikami w konkursie AEROBIC FITNESS, a nie BODYBUILDING. Zabrania się pozowania kulturystycznego.

5.W trakcie porównań zawodnicy będą oceniani całościowo. Zostaną ocenieni na podstawie ogólnego wyglądu sportowego ich ciała. Ogólna atletyka mięśni; prezentacja o zrównoważonej, symetrycznie rozwiniętej sylwetce i prawidłowej jędrności skóry. Grupy mięśni powinny mieć okrągły i solidny wygląd z niewielką ilością tkanki tłuszczowej.
RUNDA II – UKŁADY DOWOLNE
W tej rundzie zawodnicy wykazują się swoją sprawnością fizyczną w układach do muzyki własnego wyboru, której długość nie powinna przekraczać 60-90 sekund.
Po raz kolejny konkurenci będą oceniani za całość prezentacji tzn.
całą rundę od chwili, gdy sportowiec znajduje się na scenie aż do momentu, gdy z niej schodzi.
Sportowiec wchodzi na scenę pojedynczo.
W tej rundzie zawodnicy będą oceniani tylko za poziom ich sprawności fizycznej (stopień trudności elementów i poprawność techniczną ich wykonania)

 

 

KATEGORIE DAMSKIE:


AEROBICS PERFORMANCE WOMEN (FITNESS GIMNASTYCZNE)

STRÓJ
*kostium SPORTOWY według ogólnie przyjętych norm w tej kategorii
Ocena całości układu
Punkty zostają dodane do RUNDY FINAŁOWEJ
1 RUNDA:

OGÓLNA OCENA ZAWODNICZKI
Cztery ZWROTY

RUNDA 2:

UKŁAD DOWOLNY
W tej rundzie zawodniczki prezentują swoją sprawność fizyczną w układach choreograficznych, wraz z muzyką wybraną przez siebie, których długość nie przekracza 90 sekund.
Po raz kolejny zawodniczki zostaną ocenione za całokształt autoprezentacji na scenie, od momentu, gdy zjawi się na scenie, aż do chwili, gdy z niej wyjdzie.
W tej rundzie ocenie podlega tylko układ dowolny (stopień trudności i poprawność techniczna wykonywanych elementów, ogólne wrażenia artystyczne), bez analizy sylwetki.

FITNESS WOMEN MODEL ( WYSTĘP W BIKINI ORAZ SUKNIACH WIECZOROWYCH) ·muskulatura i definicja będą karane punktami ujemnymi
(KATEGORIA WZROSTOWA) ·

do 170 cm
– pow. 170 cm

RUNDA 1

SUKNIA WIECZOROWA
Zawodniczki wchodzą na scenę jedna po drugiej w sukni wieczorowej, według kolejności numeru. Prezentują się w kilku dowolnych pozach na scenie. Pozowanie kulturystyczne i pozy wulgarne są ZABRONIONE.
Zawodniczka dochodzi do środka sceny, zatrzymuje się i wykonuje 4 dowolne pozy.

RUNDA 2

BIKINI STRÓJ
*kostium BIKINI dwuczęściowy, NIEPRZEJRZYSTY.
*Grubość podeszwy obuwia może wynosić maksymalnie 2 cm, a wysokość obcasa może wynosić maksymalnie 12 cm.
* Włosy mogą być stylizowane.
* Z biżuterii dozwolone: obrączki, bransoletki i kolczyki
Zawodniczki wchodzą na scenę jedna po drugiej według numeru. Prezentują się w pozach dowolnych podczas T-WALKING.
– zawodniczka dochodzi do środka sceny, zatrzymuje się i dokonuje autoprezentacji w 4 dowolnych pozach
– przechodzi w lewy róg sceny i wykonuje 2 dowolne pozy,

następnie po linii przechodzi w prawy róg i ponownie wykonuje 2 dowolne pozy,

wraca do szeregu na tyłach sceny.
POZY WULGARNE I KULTURYSTYCZNE NIEDOZWOLONE!!!

 

BIKINI CLASSES WOMEN
Nadmierna muskulatura i definicja będą zaniżały ocenę, zwłaszcza brzucha i ramion
( KATEGORIA WZROSTOWA)

do 170 cm
– pow. 170 cm

STRÓJ

*kostium BIKINI dwuczęściowy, NIEPRZEJRZYSTY.
*Grubość podeszwy obuwia może wynosić maksymalnie 2 cm, a wysokość obcasa może wynosić maksymalnie 12 cm.
* Włosy mogą być stylizowane.
* Z biżuterii dozwolone: obrączki, bransoletki i kolczyki


BIKINI WOMEN CLASSES

RUNDA1: T-walk

Zawodniczki wchodzą pojedynczo na scenę; zostają wprowadzone według kolejności numerów.  (podczas „T-walk” nie wolno używać pozowania kulturystycznego, pozy wulgarne SUROWO ZABRONIONE).
1. Zawodniczka dochodzi do środka sceny, zatrzymuje się i wykonuje 4 różne, dowolne pozycje.
2. Zawodniczka kieruję się w lewą stronę sceny i wykonuje 2 różne, dowolne pozycje wg. własnego wyboru.
3. Zawodniczka przechodzi na prawą stronę sceny i wykonuje 2 różne, dowolne pozycje wg. własnego wyboru
4. Zawodniczka kieruje się na tył sceny i pozostaje w ustawieniu szeregowym razem z zawodniczkami prezentującymi się wcześniej

RUNDA 2: Porównanie w zwrotach

Zawodniczki są wprowadzone na scenę przez Sędziego Liniowego wg kolejności numerycznej w jednej linii.
Następnie w grupach, nie większych niż 5 zawodniczek, zostają wyprowadzone do prezentacji podczas 4 zwrotów, co daje sędziom wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do porównań indywidualnych. Gdy ta wstępna ocena zostanie zakończona, każdy sędzia ma możliwość wskazania nie więcej niż 5 zawodniczek jednocześnie do porównań indywidualnych. Po zakończeniu porównań indywidualnych Sędzia Liniowy wyprowadza zawodniczki ze sceny.

 

WOMEN FIGURE ATHLETIC

Sylwetka fitness wysportowana
(KATEGORIA WZROSTOWA) ·

do 170 cm
– pow. 170 cm
STRÓJ
*kostium BIKINI dwuczęściowy, NIEPRZEJRZYSTY.
*Grubość podeszwy obuwia może wynosić maksymalnie 2 cm, a wysokość obcasa może wynosić maksymalnie 12 cm.
* Włosy mogą być stylizowane.
* Z biżuterii dozwolone: obrączki, bransoletki i kolczyki
RUNDA 1:

Porównanie w zwrotach.
Zawodniczki są wprowadzane na scenę w kolejności numerycznej w jednej linii. W grupach nie więcej niż po 5 zawodniczek, odbędzie się prezentacja w 4 zwrotach.
To daje sędziom wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do indywidualnych porównań. Gdy ta wstępna ocena w ćwierćfinale zostanie zakończona, sędzia ma możliwość wytypowania nie więcej niż 5 zawodniczek do porównań .

POZY OBOWIĄZKOWE:

 1. A) podwójne bicepsy przodem
  B) klatka piersiowa bokiem
  C) triceps bokiem
  D) podwójne bicepsy tyłem
  E) mięśnie brzucha i ud

RUNDA 2

UKŁAD DOWOLNY trwający maksymalnie 60- 90 sekund

POZY OBOWIĄZKOWE KOBIET: ·PODWÓJNY BICEPS PRZODEM (otwarte dłonie): ·Stojąc przed sędziami, mając nogi i palce ustawione w linii oraz prawą lub lewą nogę wysuniętą do boku, zawodniczka unosi obydwa ramiona do poziomu barków i zginą je w stawie łokciowym. Dłonie otwarte, palce skierowane ku górze. Ponadto zawodniczka stara się napinać jak najwięcej innych przednich grup mięśniowych, tak, aby sędziowie mogli zbadać całą sylwetkę, od stóp do głów.
KLATKA PIERSIOWA BOKIEM

Zawodniczka może wybrać jedną ze stron w tej pozycji, aby wyeksponować „lepsze” ramię. Staje lewą lub prawą stroną do Sędziów, a górną część ciała ma lekko skręconą ku przodowi, twarzą w twarz z sędziami, brzuch spięty, noga bliższa sędziom wyprostowana, (zamknięte kolano) wysunięta do przodu, opiera się na palcach. Noga dalsza od sędziów lekko ugięta w kolanie, stopa płasko na podłodze; obydwa ramiona przed sobą, odwiedzione lekko od ciała, wyprostowane i zablokowane w łokciach; kciuk i palce razem, dłonie skierowane w dół i trzymane razem lub jedna nad drugą. Zawodniczka eksponuje mięśnie klatki piersiowej, triceps i mięśnie uda, a zwłaszcza grupę biceps fetory; poprzez pozycje stopy opierającej się na palcach, generuje spięcie mięśni łydki.
PODWÓJNY BICEPS TYŁEM ( otwarte dłonie): ·Stojąc plecami do sędziów, zawodniczka unosi ramiona, ugięte w stawie łokciowym, jak w pozycji przodem, nadgarstki zamknięte(dłonie skierowane wewnętrzną częścią ku głowie), odsuwa jedną nogę w tył i podpiera na palcach. Następnie spina mięśnie ramion, górnej i dolnej części pleców, tylną ud i mięśnie łydek.
TRICEPS BOKIEM
Zawodniczka może wybrać jedną ze stron w tej pozycji, aby pokazać „lepsze” ramię. Stając lewą lub prawą stroną w kierunku sędziów, z twarzą w ich kierunku, wypiętą klatką piersiową, spiętym brzuchem, ramiona przenosi za plecy, chwytając dłonią za nadgarstek ręki bliżej sędziów. Ramię najbliżej sędziów jest proste i zablokowane w łokciu, z otwartą dłonią, kciuk i palce razem; dłoń skierowana w dół w pozycji poziomej. Zawodniczka wywiera nacisk na przednie ramię, powodując tym samym napięcie tricepsu. Tylna noga ugięta w kolanie, stopa oparta na podłodze. Noga najbliżej sędziów prosta, zablokowana w kolanie, wysunięta do przodu i podparta na palcach.
MIĘŚNIE BRZUCHA I UD
Stojąc frontem do sędziów, zawodniczka umieszcza jedno ramię za głową i wysuwa jedną nogę do przodu. Następnie spina mięśnie brzucha przez „cracking” tułowia lekko do przodu. Jednocześnie napina mięśnie ud. Sędziowie weryfikują mięśnie brzucha i uda, a następnie kończą ocenę spojrzeniem na całokształt sylwetki w tej pozycji, lustrując od stóp do głów.

 

BODYBUILDING WOMEN
(JEDNA KATEGORIA) ·oceniana muskulatura i definicja

STRÓJ

*kostium BIKINI dwuczęściowy, NIEPRZEJRZYSTY.
*Grubość podeszwy obuwia może wynosić maksymalnie 2 cm, a wysokość obcasa może wynosić maksymalnie 12 cm. Buty na platformie są niedozwolone.
* Włosy mogą być stylizowane.
* Z biżuterii dozwolone: obrączki, bransoletki i kolczyki
RUNDA 1:

PORÓWNANIA W 4 ZWROTACH
Zawodniczki są wprowadzane na scenę w kolejności numerycznej w jednej linii. W grupach nie więcej niż po 5 zawodniczek, odbędzie się prezentacja w 4 zwrotach.
To daje sędziom wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do indywidualnych porównań. Gdy ta wstępna ocena w ćwierćfinale zostanie zakończona, sędzia ma możliwość wytypowania nie więcej niż 5 zawodniczek do porównań indywidualnych. Po ich zakończeniu zawodniczki wracają do pozostałych konkurentek na scenie.

POZY OBOWIĄZKOWE: ·

A) podwójne bicepsy przodem
B) mięśnie najszersze grzbietu przodem
C) klatka piersiowa bokiem
D) triceps bokiem
E) podwójne bicepsy tyłem
F) mięśnie najszersze grzbietu tyłem
G) mięśnie brzucha i ud

RUNDA 2:

UKŁAD DOWOLNY: pokaz kulturystyczny, trwający maksymalnie 60-90 sekund.

 1. Organizator informuje, że dana kategoria nie odbędzie się jeżeli będzie co najmniej trzech zawodników w kategorii.

Gdy liczba zawodników będzie mniejsza, kategorie będą łączone!

UWAGA ! Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia lub zawężenia kategorii po zatwierdzeniu listy zawodników!

 

 

 

INFORMACJE

Wszelkich dodatkowych informacji o zawodach udziela:

Prezydent: Wojciech Nadolski tel. +48504399737

 

Sekcja Fit Kids:

Trener Główny Sekcji Dziecięcej: Żaneta Nadia Balsewicz tel. +48780069940

Krzysztof Biernacki +48780069930

Również bieżące informacje będą dostępne na stronie: Facebook

Wbbf-Wff Polska