Regulamin i kryteria oceny FIT KIDS

Rywalizacja odbywa się tylko w rundzie UKŁADY DOWOLNE według kategorii wiekowych- indywidualnie, w duetach (dwuosobowe zespoły) i trio (trzyosobowe zespoły). Zawodniczki/zawodnicy mogą brać udział w każdej z rywalizacji: solo i zespołowo.
• Fit-Kids dziewczęta do lat 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16+

• Fit-Kids chłopcy do lat 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16+

• Duety do lat 10, do lat 13 i powyżej 13 lat

• Trio (3 osoby) do lat 10, do lat 13 i powyżej 13 lat


Formacje:

• grupy 4 osobowe

• grupy 5 osobowe

Kategorie indywidualne odbędą się przy minimum 3 zawodnikach w danej kategorii wiekowej. Przy braku wymaganej ilości zawodników, kategorie mogą być łączone.

Zawodnik/Zawodniczka może wystąpić w jednej kategorii wiekowej oraz raz w duecie, raz w trio i raz w większej formacji

UKŁADY DOWOLNE; około 90 sekundowe układy choreograficzne do dowolnie wybranej, miksowanej lub łączonej muzyki, bogate w elementy taneczne, gimnastyczne, siłowe, akrobatyczne, o jak najwyższym poziomie trudności, pod warunkiem prawidłowego, technicznego ich wykonania. Ważna jest ekspozycja w kierunku sędziów i maksymalne wykorzystanie przestrzeni, płynność przejść pomiędzy elementami a także zintegrowanie choreografii z muzyką (właściwa dynamika układu).
Elementy siłowe statyczne powinny być przytrzymane min 2 sek.
Powielane elementy nie wpływają na ocenę.
Oceniane jest również ogólne wrażenie artystyczne- spójność muzyki, choreografii i image scenicznego; twórczość i wyraz artystyczny.

Na ocenę ogólną składa się suma punktów zdobytych w ramach trzech kryteriów ocenianych przez sędziów w następujących proporcjach:
50 % – elementy fitness, akrobatyczne, siłowe oraz gimnastyczne
25 % – elementy tańca
25% – image
Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 20.

Przy ocenie układów dowolnych DUETÓW i TRIO bardzo ważnym elementem jest synchronizacja ruchu ujęta w choreografii, zbliżony poziom umiejętności zawodniczek i spójność sceniczna.

Numery startowe wieszamy po prawej stronie.

Dozwolone i dodatkowo oceniane są REKWIZYTY, których użycie wymagane jest przez minimum 20% układu. Nie sa zaliczane, w momencie, gdy stanowią tylko element scenografii. Nie moga one zagrażać bezpieczeństwu zawodnika i otoczenia. Muszą pozostawać pod całkowita kontrolą i zostać usunięte ze sceny po zakończeniu układu.


KOSTIUMY zawodników powinny nawiązywać tematycznie do choreografii i muzyki. Muszą być przede wszystkim bezpieczne w użytkowaniu, nie stwarzające ryzyka zaplątania się, poślizgnięcia, skrępowania ruchów, rozwiązania części garderoby,, opadnięcia na oczy, okaleczenia itp. Dotyczy do również stylizacji włosów ( zwłaszcza użycia ostrych elementów upięć lub dekoracji, pozostawienia zbyt długich włosów poza kontrolą, niebezpiecznych zwłaszcza w trakcie wykonywania elementów akrobatyki powietrznej), biżuterii i innych dodatków. Należy również zadbać o właściwa przyczepność stóp względem podłoża w celu zapobiegania poślizgnięciom, utracie stabilność. Prosimy o przemyślane kreowanie bezpiecznego image scenicznego.

Układ dowolny, dla bezpieczeństwa zawodników, wykonywany na scenie jest zabezpieczony specjalistyczną matą, pokrywającą podłogę, w celu zminimalizowania ryzyka kontuzji. Zaleca się podczas PRÓBY SCENY przez zawodami, zapoznać się z rozmieszczeniem oraz działaniem amortyzacyjnym maty i przyczepnością stóp względem tego podłoża. W trakcie wykonywania UKŁADU DOWOLNEGO należy poruszać się tylko w obszarze pokrytym matą.

Visits:119 Total: 138307