Zmiany w regulaminie debiutów fit-kids oraz obowiązek zakupu licencji.

Ze względu na liczne zapytania trenerów jak i rodziców odnośnie możliwości występu zawodników fit-kids na debiutach regulamin został uzupełniony oraz zmodyfikowany i zaczyna obowiązywać od 2022 roku.

Prosimy o zapoznanie się nowymi wytycznymi:

Debiuty Fit-kids

  1. Debiutantem w federacji WBBF WFF Polska jest się przez rok – tak zwany „rok debiutancki” ( umożliwia to występy w dwóch kolejnych zawodach – w Debiutach) z zastrzeżeniem dostosowania się do poniższych reguł:
  1. Zawodnik może startować w tej samej kategorii jeżeli na Debiutach czy Mistrzostwach Polski bądź Pucharze Polski nie zajął miejsca na podium ( miejsca I –III )
  2. Zawodnik może startować w innej kategorii solo, duet czy formacje jeżeli na Debiutach czy Mistrzostwach Polski bądź Pucharze Polski nie zajął miejsca na podium ( I – III)
  3. Zmiana klubu nie upoważnia do występów w kolejnych debiutach (poza rokiem debiutanckim), nawet jeżeli osoba była poza podium.
  4. Przy zapisach należy poinformować o wcześniejszych występach zawodnika w federacji WBBF WFF Polska i należy podać jakie miejsca zajął na poszczególnych zawodach

Licencje (dotyczy fit-kids oraz dorosłych)

  • Od 2022 roku zostają wprowadzone obowiązkowe licencja dla zawodników startujących na zawodach organizowanych przez federację WBBF WFF Polska w wysokości 50 zł. w formie papierowej lub 100 zł. w formie karty plastikowej ze zdjęciem.
  • Licencje nie są wymagane tylko w przypadku występu na Debiutach.
  • Licencja jest wystawiana na dany rok ( obowiązuje od stycznia do grudnia danego roku)
  • Lista wystawionych licencji będzie dostępna na stronie www.wbbf-wff.pl/licencje
Visits:100 Total: 98610